Sri Venkateshwara International
           Senior Secondary School (CBSE) SVISSS
           A Day Cum Residential School
           Sri Vidhya Nagar,
           Othakuthirai,
           Gobichettipalayam (Tk),
           Erode (Dt),
           Tamilnadu,
           India - 638 476.
svisgobi11@gmail.com
www.svicbse.org
+91 87780 61119
           +91 99423 34788
           +91 87783 88488
04285 266266
           04285 266288
           04285 266299
04285 266288